Onze missie

Door onze klanten en kandidaten op de juiste wijze van dienst te zijn, werken wij tevredenheid in de hand en ontstaat er een vertrouwensrelatie tussen hen en DIM Consultants B.V. Hierdoor worden onze klanten en kandidaten “Ambassadeurs” van DIM Consultants B.V. en rekruteren zij direct en indirect weer nieuwe klanten en/of kandidaten in hun privé en/of zakelijke kring. Dit is de beste manier om continu een natuurlijke toestroom van nieuwe klanten en kandidaten te krijgen.