Leerwerktrajecten

Momenteel heeft u echte vakmensen met veel kennis en ervaring op de werkvloer. Het is bepalend voor de toekomst van uw onderneming dat u deze kennis en ervaring in huis weet te houden! Starters zijn dus van groot belang en kunnen naast de theorie, hun ervaring en de kennis opdoen op de werkvloer. Leerwerktrajecten zijn de beste manier om ervoor te zorgen dat de kandidaten kennis en ervaring opdoen en de kwaliteit van het werk te waarborgen. Op school leren de kandidaten de theorie en op de werkvloer leren ze hoe het feitelijk kunnen toepassen. Want dit wijkt vaak af van de praktijkvoorbeelden die ze op school krijgen.

DIM Consultants B.V. neemt voor u als werkgever het leerwerktraject volledig uit handen. Wij kijken samen wat de behoeftes zijn binnen uw onderneming. Wij zorgen voor de geschikte kandidaten voor het  leerwerktraject binnen uw onderneming. We controleren boekopdrachten en praktijkopdrachten en bestellen lesmateriaal. Op de werkvloer helpen we onze kandidaten om in praktijk te brengen wat zij op school leren. Wij begeleiden het gehele leerwerktraject en houden evaluatiegesprekken met u als werkgever en onze kandidaten. Wij regelen de administratie rond de opleiding en vragen tentamens of examens aan. Wij zorgen ook na de opleiding voor het up-to-date houden van de kennis van de kandidaten.

DIM Consultants B.V. zorgt door middel van het leerwerktraject voor uw toekomstige vakspecialisten!

Wat DIM Consultants B.V. regelt tijdens het leerwerktraject:

Lesmateriaal
Onderwijs op de werkplek
Evaluatiegesprekken 
Aanvragen van tentamens en examens
Controle van (boek)opdrachten

Wij Denken In Mogelijkheden graag met u mee over starters en de vakspecialistische kennis op de werkvloer. Heeft u een vraag of een vacature? Neem dan contact met ons op!